Fotogalerie

Fotogalerii navštívíte kliknutím na obrázek nebo její název.

Projekt Vesmír (5. třída)

Výuka přírodovědy v páté třídě se skládá ze dvou základních oblastí. Jednou z nich je Vesmír, který se přímo nabízí k tomu, aby byl zpracován formou projektu. Zde naleznete pouze fotografie. Ten, kdo se o Vesmír a projektové vyučování zajímá více, nalezne podrobný popis projektu a jeho prezentaci pod odkazem menu "Projekty".
 

Alberto Giacometti - Náměstí (5. třída)

Alberto Giacometti (1901 - 1966) byl švýcarský sochař, malíř a grafik. Byl jedním z nejvýznamnějších sochařů 20. století. Intenzívně hledal sochařskou formu pro vyjádření lidské postavy, došel k sochám osamocených figur, stojících či kráčejících, štíhlých, protáhlých, z bronzu či železa s povrchem jakoby zkorodovaným fyzikální zkázou.

Jackson Pollock - parafráze (5.třída)

Paul Jackson Pollock (1912 - 1956) byl jedním z největších amerických malířů 20. století. S tál u zrodu expresivní abstrakce, akční malby. Barvy na plátno lil přímo z plechovek nebo je nechal ukapávat ze štětců. "Na podlaze je mi mnohem líp, cítím se být obrazu blíž, jsem jeho součástí. Mohu kolem něj chodit, pracovat na něm ze čtyř stran a být doslova do obrazu ponořen (1947)".

Projekt Loutky (5. třída)

Projekt Loutky probíhal přibližně dva měsíce.