O nás

Myslíte, že lze v naší zemi společně fungovat bez písemných smluv a pouze na základě podání ruky?

Ano lze! Umožňuje to zákon číslo 89/2012 Sb., Občanský zákoník.  V nejrůznějších diskuzích nejrůznější  "odborníci"  varují, že to předpokládá naprostou důvěru a otevřenost mezi lidmi a vidítomto riziko. Ale právě toho my se nebojíme:

Jak tedy  fungujeme?

1. Tvoříme Společnost lektorů

§ 2716

Základní ustanovení

(1) Zaváže-li se smlouvou několik osob sdružit jako společníci za společným účelem činnosti nebo věci, vzniká společnost.

2. Lektoři jsou  svobodní

§ 2727

(1) Společník nesmí bez souhlasu ostatních společníků činit na vlastní nebo cizí účet nic, co vzhledem ke společnému účelu konkurenční povahu.

My lektorskou  činnost i mimo naši společnost nevnímáme jako konkurenci - naopak ji vítáme a tedy s souhlasíme. Jde nám především o učitele a šíření dobrých myšlenek, ne o "vlastnictví" lektorů.

3. Společnost je svobodná

§ 2730

(1) Společníci si mohou rozdělit působnost při spravování společných záležitostí způsobem, jaký uznají za vhodný.

Tento paragraf se nám líbí. U nás neexistuje hierarchie, nejsou podřízení a nadřízení, o všem rozhodujeme společně.

4. Nemáme šéfy, pouze správce

§ 2731

(1) Správou společných věcí mohou společníci pověřit někoho ze svého středu, anebo i třetí osobu.

§ 2734

Správce vede řádně účty a přehled o majetkových poměrech společnosti; společníkům podává pravidelně vyúčtování majetku společnosti...

Zde je správcem Eva Bomerová - proto jsou faktury vystavovány na ni s označením společnost lektorů (společnost jako taková nemá právní subjektivitu, tedy ani - pouze společný účet). Neznamená to ovšem, že je EB příjemcem financí, tím je společnost.

5. Jsme transparentní

§ 2735

Společník, i když nevykonává správu, se může přesvědčit o hospodářském stavu společnosti, přezkoumat účetní záznamy a jiné doklady, jakož i být informován o společných záležitostech ...

Máme společný účet (10890000/2010), do kterého každý člen právo nahlédnout.

6. Jsme otevření

§ 2739

Společník může ze společnosti vystoupit.

Svoboda odejít, svoboda přijít.

 

Teorie HEJNA

Netajíme se tím, že nás oslovila "teorie hejna". Jde o filozofii, že všichni si mezi sebou jsou rovni. Neexistuje tam žádná tradiční hierarchie nadřízených a podřízených nebo úkolování lidí k práci na určitém projektu. Každý je odpovědný sám za sebe a je pouze na jeho svobodném rozhodnutí, na čem ho bude bavit dělat a také v jaké roli, jež se postupem času mohou měnit, jak to situace žádá. Záleží na jeho schopnostech, znalostech, komunikaci a argumentačních dovednostech, kolik lidí dovede pro své nápady přesvědčit, zaujmout, aby si spolu sedli a pracovali na jedné věci.                            Zdroj:http://finmag.penize.cz/kaleidoskop/281517-valve-firma-kde-nejsou-sefove

Zřejmě tím nejpodstatnějším je, že v hejnu je vždy kladen důraz na to, co každý může udělat, a nikdy ne na to, co lidé nesmějí nebo musejí dělat. Tím se zcela odlišuje od tradičních korporací a demokratických institucí, kde je největší důraz kladen na to, co lidé musejí dělat a z jakých mantinelů nesmějí vybočit.

Lidé se inspirují navzájem. Společníci nepodávají hlášení nadřízeným. Protože neustále komunikují každý s každým, úspěšné projekty se rychle šíří do ostatních částí hejna. Z méně úspěšných projektů se hejno poučí a jede se dál, aniž by někdo někoho obviňoval.

Pokud se v hejnu chcete ujmout vedení, musíte si stoupnout a říct: „Udělám X, protože tím podle mě dosáhneme Y.  Kdo mi chce s X pomoci, je vítán.“ V hejnu tohle může říct kdokoliv a všichni jsou k tomu povzbuzováni.

Sečteno a podtrženo, hejno se od tradičních organizací odlišuje bleskovou rychlostí a téměř nulovými provozními náklady. Celá organizační struktura se skládá z mezilidských vztahů.              Zdroj: Rick Falkving: Swarmwise - taktická příručka, jak změnit svět.