Fotogalerie

Fotogalerii navštívíte kliknutím na obrázek nebo její název.

Projekt Děti ve svém živlu - Voda (3. třída)

Téma letošního celoškolního projektu bylo - "Děti ve svém živlu". Zcela přirozeně děti nejvíce oslovila voda, ke které letos měly nejblíže. V zimě jsme chodili bobovat a navíc byla právě ukončena výuka plavání. Projekt byl založen zejména na učivu prvouky, propojoval tématické oblasti "Místo, kde žijeme", "Rozmanitost přírody" a "Člověk a jeho zdraví - ochrana člověka", ale současně prolínal všemi vyučovacími předměty. Stavěl jak na samostatné, tak i na skupinové práci žáků.

Pozdrav letadlům (3. třída)

Podzimní výtvarná výchova a pracovní činnosti.