Harmonogram praxí v zimním semestru 2012/2013 (sudé týdny)

Praxe se budou konat ve středu 8:00 - 9:30 na Základní škole Dědina, třída 3.A (19 dětí, 7 chlapců - 12 dívek)

Skupinu tvoří: Čivrná Simona, Exnerová Marie, Fast David, Hálová Lucie, Jirků Magdaléna, Kadavá Markéta, Pravdová Jana, Přindová Zdeňka, Šašková Veronika, Třasáková Daniela, Veselková Alice

 

17. 10. 2012

Vyučovaly: Jirků, Exnerová

Téma: Sčítací trojúhelníky

Scénář vyučovací hodiny

 

31. 10. 2012

Vyučovaly: Kadavá, Třasáková

Téma: Indické násobení - doplňování čísel

Cíl: Děti samostatně vyřeší úlohy na brahmínské násobení

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list

Šifra 

 

14. 11. 2012

Vyučovat budou: Čivrná, Pravdová

Téma: Děda Lesoň - upevňování

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list

 

28. 11. 2012

Vyučovat budou: Veselková, Fast

Téma: Děda Lesoň

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list            Ikony

 

7. 12. 2012 - pátek, mimořádný termín

Vyučovat bude: Hálová

Téma: Opakování

Cíl: Žáci si zopakují učivo

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list

 

12. 12. 2012

Vyučovat budou: Šašková, Přindová

Téma: Pravidelnosti

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list