Harmonogram praxí v zimním semestru 2012/2013 (liché týdny)

Praxe se budou konat ve středu 8:00 - 9:30 na Základní škole Dědina, třída 3.A (19 dětí, 7 chlapců - 12 dívek)

Skupinu tvoří: Čechová Květoslava, Dohnalová Lucie, Hendrychová Eva, Hladíková Tereza, Hlinovská Lenka, Janusová Petra, Kobyláková Karolína, Kopsová Miriam, Kotrbatá Jana, Nezdarová Barbora, Řehořková Alžběta, Samotánová Pavla

 

10. 10. 2012

Vyučovala: Bomerová

Téma: Indické násobení

Cíl: Žáci se naučí zapisovat úlohy do tabulky násobení a řešit je

Scénář vyučovací hodiny

 

24. 10. 2012

Vyučovat budou: Čechová, Samotánová

Téma: Dřívková geometrie, pravidelnosti

Cíl: Žáci se naučí manipulovat s dřívky (stavět geometrické tvary) a pochopí základní pravidelnosti

Scénář vyučovací hodiny

 

30. 10. 2012 - úterý od 8:00 (mimořádný termín)

Vyučovat budou: Dohnalová, Hladíková

Téma: Úlohy vedoucí k písemnému sčítání

Cíl: Žáci si procvičí indické násobení a naučí se pracovat s úlohami na písemné sčítání

Scénář vyučovací hodiny

Testík na indické násobení

 

7. 11. 2012

Vyučovat budou: Hendrychová, Janusová

Téma: Písemné odčítání

Scénář vyučovací hodiny

 

21. 11. 2012

Vyučovat budou: Řehořková, Kobyláková

Téma: Pavučiny

Scénář vyučovací hodiny

 

5. 12. 2012

Vyučovat budou: Hlinovská, Nezdarová

Téma: Násobilkové obdélníky

Cíl: Žáci procvičí násobilkové obdélníky a pokusí se odhalit pravidelnost

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list

 

19. 12. 2012

Vyučovat budou: Kopsová, Kotrbatá

Téma: Opakování s vánoční tematikou

Cíl: Žáci si zábavnou formou zopakují učivo

Scénář vyučovací hodiny