Výuka přírodovědy

Odpovězte na otázky (z učebnice pro 4. třídu): Jak se podzim projevuje v přírodě? Proč se na podzim teple oblékáme? Popište práce, které zemědělci vykonávají na podzim.  Popište podzimní počasí. Které plody sbíráme na zimu? Jmenujte jedlé houby. Co se dá dělat na podzim?

Mohli jsme si na tyto a mnohé další otázky odpovědět v lavicích, ale my jsme si je radši "prožili na vlastní kůži". Vše najdete ve fotogalerii 2010/2011.