Tak nevím ...

Požadavky k zápočtu za praxi k dnešnímu dni (14.1.2014)  dosud nesplniljen:

RM !

S BB a JK počítám 15.1.2014.