Souvislá praxe I

Místo praxe: Základní škola Dědina, Žukovského 6, 161 00 Praha 6

Třída: 4.A

Počet dětí: 19 (12 dívek, 6 chlapců)

Vyučující: Eva Bomerová

Termín: