(S)koroškola - přesun do učebny

Přestože jsem slíbila dát práci sem, během dopoledne se pokoušíme přesunout do učebny. Už v ní je více než polovina - pochvala veliká! 

Takže práci doplňuji nejprve tam a pro ty, kterým se to nepodaří ji zadám později i sem. Možná to už nebude potřeba, protože jste děti šikovné a určitě se to povede všem. Návod v souboru níže.