Pozdrav účastníkům našich letních škol

Děkuji Vám všem (a bylo nás letos 159), kteří jste s námi strávili část svého prázdninového volna nejen nad matematikou, za Vaše nadšení, elán, víru v děti.

Vytvořili jste spoustu  zajímavých materiálů, které jsme shromáždili a dnes (22. 7.) odeslali na Vaše adresy. Děti se mají na co těšit!

Děkujeme za krásná vysvědčení, Vašich slov si opravdu moc ceníme. Neodpustím si citovat krátkou pasáž slovního hodnocení, která nás dojala, protože je O VÁS

"... Mezi Tvé nejsilnější stránky patří sdružovat vzácně se vyskytující druh pedagoga "učitel rozumný". Na jiných školeních potkávám spíše učitele typu "mám vždy pravdu", "silnější hlas = silnější argument" nebo "nic nemá cenu"... Tvůj žák."