Plán na další dny, týdny, měsíce?

Zadání již budu zveřejňovat pouze v Classroomu.

V pondělním videosetkání vždy můžeme probrat případné nejasnosti.