Milé děti!

Jistě dobře víte, že tento týden nejsou prázdniny a jen díky vstřícnosti Vašich rodičů nechodíte do školy.

Ale víme, že se učíme neustále, mimo školu možná více, nežli v ní.

Přesto posílám plán na tento týden (9. - 13. 3. 2020):

Český jazyk: PS 55/4, 72/11,12. Dále formou deníku jako ze školy v přírodě (souvislý text) popište jeden svůj den (kterýkoli od pondělí 9.3. do pátku 13.3.) od probuzení po usnutí.

Matematika: Strana 96/1 - 5, 97/ 8, 9, 10. A blíží se Klokan! Takže si vyzkoušejte ročník 2008, 2009, 2010. Zadání najdete zde na webu. Povinně úlohy za 3 body, ale věřím, že se budete snažit přijít i na řešení ostatních. Také povinně 20 minut Blockout.

Angličtina (p. uč. M): PS strana 50 - 51 dokončit. Do slovníčku vypsat slovíčka z 5. lekce. Opakovat učivo 5. lekce, učebnice strana 52 - 57.

Angličtina (p.u č. A): Utvořit otázky na věty v textu (text - "Hello everybody. My name  ... (be) Stewie ..."). Zopakovat ústně cvičení v učebnici 21/3, 23/4b, 26/2, 4, 5, 6; 29/4, 31/5, 35/4, 37/3, 39/1, 40/2, 43/5. lena.andova@centrum.cz

Přírodověda: Přečtěte a nastudujte kapitolu z učebnice - Třídění živých organismů (až po člověka). Do sešitu napište krátký zápis.

Vlastivěda: Rakousko, jako vždy - přečtěte a zapište. Ke každé ze sousedních zemí nakreslete její vlajku a sešit doveďte k dokonalosti - příští týden jej budu vybírat.

Práci si rozvrhněte a věřím, že si najdete čas i na své vlastní koníčky, zájmy, čtení, případně čas využijete pro přípravu na zkoušky. 

Těším se na Vás, škola je bez dětí dost divná.