Matematické chvilky

Školní kroužek Matematické chvilky se bude v tomto školním roce konat opět v pondělí. Poprvé se sejdeme 6. října 2014.

13.15 - 14.00  pro žáky z druhých tříd

14.00 - 15.00 pro žáky z páté třídy

15.15 - 16.00 pro žáky ze třetích a čtvrtých tříd

Kapacitu musím omezit, v loňském roce kroužek navštěvovalo 62 žáků. Letos bych ráda odolala nadlimitním přihláškám, abych v každé skupině měla maximálně 15 dětí

Přihláška ke stažení