Matematické chvilky

Vzhledem k velkému množství přihlášek do kroužku (k dnešku 50) jsem byla nucena rozdělit druhou skupinu na dvě. Kroužek se tedy bude konat vždy v pondělí od 13.15 do 14.00 (2. třída - zatím 15 dětí), od 14.00 do 14.45 (3. třída - zatím 12 dětí), od 15.00 do 15.45 (4. třída - zatím 14 dětí) a od 16.00 do 17.00 (5.- 9. třída - zatím 9 dětí). Rodičům, kterých se změna času týkala, děkuji za pochopení, protože kroužek si více užijeme v menší skupině, než je 25.

Díky tomuto rozdělení mohu ještě přijímat nové přihlášky - zhruba do počtu 15.

Kroužek je školní, platba jde na účet školy. Příkaz nebo složenku děti obdrží na prvním kroužku, který se koná 7. října.