Aktuální informace

Předměty "Asistentská praxe" a "Elementární matematika 2"

Studentům a studentkám, zapsaným do předmětu "Asistentská praxe z matematiky" nabízím možnost jeho absolvování na ZŠ Dědina.

Jednalo by se o individuální práci s dětmi ze 2. a 3. třídy v matematickém kroužku (viz záložka Matematické chvilky).

Kdy? Každý čtvrtek od 13:00 do 15:00

 

Dále bych všem, kteří získali ze zápočtového testu z Úvodu do studia matematiky méně než 18 bodů, chtěla připomenout možnost zapsat se do předmětu "Elementární matematika 2", kde si budou moci osvěžit a  doplnit nezvládnuté učivo ZŠ a SŠ.

Výsledky zápočtového testu z ÚSMA I

Kromě jedné studentky (kterou jsem informovala emailem) jste test napsali všichni.

Přeji Vám hezké Vánoce!

Bonus pro ty, kteří byli na semináři: 9060(19), 227(23), 102(18), 1986 (13), 182 (19), 565 (19), 265 (26*), 222 (25), 235 (19), 642 (21), 333 (22), 306 (24), 123 (22), 169 (23), 666 (22), 959 (20), 245 (26*), 267 (24), 895 (19), 888 (23).

Zápočtový test z ÚSMA

Nezapomeňte, že zápočtový test z Úvodu do studia matematiky se píše v Myslíkové M006 místo v Celetné 21.12. v době běžné přednášky.

Požadavky k zápočtu (za praxi) - DIDMAT s praxí II

Aktualizovala jsem požadavky za praxi, které je třeba splnit pro získání zápočtu. Najdete je v záložce "Didaktika matematiky s praxí II".

Zde najdete i seznam studentů, se kterými jste ve skupině.

Do záložek "Praxe (liché týdny)" a "Praxe (sudé týdny) budu postupně přidávat scénáře odučených hodin.

Zápis do předmětu DIDMAT s praxí II

Milí studenti a milé studentky, jelikož došlo ke komplikacím v rozvrhu, upřesňuji změny, ke kterým v průběhu zápisu došlo.

1. Praxe, kterou vedu já, musela být přesunuta ze sudého týdne na týden lichý. První praxe je tedy 29.9.2010.

2. Praxe, kterou vede dr. Jirotková, se přesouvá ze ZŠ Uhelný trh na ZŠ Dědina (sudé týdny). První praxe je 6.10.2010.

3. Obě praxe budou probíhat ve 4.B.

Zkontrolujte si, prosím, zda jste zapsáni jednou na praxi a jednou na seminář. Pokud by Vám systém zápis stále neumožnil, kontaktujte mě.

První informace

Zimní semestr začíná ve středu 29.9.2010

První seminář Úvodu do studia matematiky I je 5.10.2010.

První praxe v rámci předmětu Didaktika matematiky s praxí II je 29.9.2010.