Harmonogram praxí v zimním semestru 2010/2011 (liché týdny)

Praxe se konají ve středu 8:00 - 9:30 na Základní škole Dědina, třída 4.B

Skupinu tvoří: Benešová Aneta (0), Klementová Eva (0), Novotná Barbora (0), Novotná Klára (0), Pláničková Veronika, (0)  Šroubková Barbora (0), Švadlenová Jana (0), Vlašínová Irena (0), Zacharová Veronika (0).

Jmenovitý rozpis výuky zde

 

29.9.2010

Téma: Děda Lesoň

Cíl: Zopakování základních vztahů v prostředí dědy Lesoně tak, aby bylo možno přejít k nové látce - rovnice I.

scénář vyučovací hodiny

 

13.10.2010

Téma: Násobení a dělení, pořadí početních operací

Cíl: Zopakování násobilky, upevnění znalosti o přednosti znamének

scénář vyučovací hodiny

 

27.10.2010 praxe odpadá - prázdniny

 

10.11.2010

Téma: Šipkový zápis útvaru, obvod a obsah, rovnoramenné trojúhelníky

scénář vyučovací hodiny

 

23.11.2010 úterý, mimořádný termín

Téma: Dělení jednomístným číslem

scénář vyučovací hodiny

příloha ke scénáři

 

24.11.2010

Téma: Římské číslice, slovní úlohy

scénář vyučovací hodiny

 

8.12.2010

Téma: Slovní úlohy

scénář vyučovací hodiny

 

22.12.2010

Téma: Čtvercová mříž, obvod, obsah

scénář vyučovací hodiny