Opatření v době povodní

Od úterý 4. června bude podle rozhodnutí povodňové komise Prahy 6 provoz školy v běžném režimu s výukou podle rozvrhu. Žáci, kteří se díky povodním a dopravním obtížím do školy nedostanou, budou omluveni z výuky. Školní družina a školní jídelna budou rovněž v provozu bez omezení.