Matematické chvilky zahájeny

Poprvé jsme se sešli v počtu 40 dětí na matematických chvilkách. Vzhledem ke kolizi s časem badmingtonu jsou skupiny následující:

13.15 - 14.00  druhá třída (volná 3 místa)

14.00 - 15.00 třetí a čtvrtá třída - ti, kteří nechodí na badmington (volných 5 míst)

15.15 - 16.00 třetí, čtvrtá a pátá třída - ti, kteří chodí na badmington (plně obsazeno)

Přestože se situace zkomplikovala, vše je vyřešeno a jsem moc ráda, že je tolik dětí zajímajících se o matematiku a zárovň sportovců

Dle mého přesvědčení by opravdu cílem školní docházky měl být onen řecký ideál kalokagathia - tedy harmonický soulad a vyváženost tělesného a duševního.