Harmonogram praxí v letním semestru 2011/2012 (sudé týdny)

Praxe se budou konat ve středu 8:00 - 9:30 na Základní škole Dědina, třída 5.B

Skupinu tvoří: Boudová Michaela (splněno), Bredová Romana (splněno), Dykastová Markéta (splněno),  Heroldová Anežka (splneno), Julinová Kateřina (splněno), Kalinová Eva (splněno), Kuchařová Markéta (splněno), Mošnerová Magdalena(splněno), Pekárková Anežka (splněno), Pokorná Kristýna (splněno), Šnajdrová Marie (splněno), Šuranská Karolina (splněno), Vachulová Markéta (splněno)

 

29. 2. 2012

Vyučovaly: Magdalena Malá a Marta Siblíková

Téma: Rovnice o jedné neznámé

Cíl: Zopakovat rovnice pomocí různých prostředí

Scénář vyučovací hodiny

 

14. 3. 2012

Vyučovaly: Andrea Linhartová a Karolina Šuranská

Téma: Matematický klokan

Scénář vyučovací hodiny

 

28. 3. 2012 - děkanský den

Vyučovat budou: Kateřina Julinová a Romana Bredová

Téma: Konstrukce

Cíl: Žák manipulativně poznává různé geometrické tvary a vztahy

Scénář vyučovací hodiny

 

11. 4. 2012

Vyučovat budou: Magdalena Mošnerová a Markéta Vachulová

Téma: Převody jednotek

Cíl: Žáci si prohloubí pochopení převodů jednotek délky, plochy a objemu

Scénář vyučovací hodiny

 

25. 4. 2012

Vyučovat budou: Eva Kalinová a Markéta Kuchařová

Téma: Slovní úlohy - rovnice

Scénář vyučovací hodiny

 

9. 5. 2012

Vyučovat budou: Michaela Boudová a Kristýna Pokorná

Téma: Porovnávání zlomků, zaokrouhlování na celá čísla, desítky, stovky

Cíl: Procvičit s žáky zlomky, porovnávání zlomků a zaokrouhlování

Scénář vyučovací hodiny