Harmonogram praxí v letním semestru 2011/2012 (liché týdny)

Praxe se budou konat ve středu 8:00 - 9:30 na Základní škole Dědina, třída 5.B

Skupinu tvoří: Bartošová Eva splněno), Cihelková Monika (splněno), Jechová Adéla (individuál), Kmochová Klára (splněno), Linhartová Andrea (splněno), Malá Magdalena (splněno), Ortová Dominika (splněno), Rybář Norbert (splněno), Siblíková Marta (splněno), Šrámková Monika  Nikol (individuál), Švehlová Lucie (splněno), Typoltová Iveta (splněno), Žaludová Martina (splněno)

 

22. 2. 2012

Vyučovala: Eva Bomerová

Téma: Rovnice v různých prostředích

Cíl: Zopakovat řešení rovnic ve známých i nových prostředích, využívat k vyřešení úlohy rovnice

Scénář vyučovací hodiny

 

7. 3. 2012

Vyučovala: Martina Žaludová

Téma: Práce s daty

Scénář vyučovací hodiny

 

21. 3. 2012

Vyučovaly: Dominika Ortová a Klára Kmochová

Téma: Řady a pravidelnosti

Scénář vyučovací hodiny

Pracovní list

 

4. 4. 2012

Vyučovat budou: Eva Bartošová a Anežka Pekárková

Téma: Desetinná čísla

Scénář vyučovací hodiny

 

17.4.2012 - mimořádný termín

Vyučovat bude: Markéta Dykastová

Téma: Obsahy obrazců ve čtvercové síti

Scénář vyučovací hodiny

 

18. 4. 2012

Vyučovat budou: Iveta Typoltová a Norbert Rybář

Téma: Spojnicové grafy

Scénář vyučovací hodiny

Četnost jmen

 

2. 5. 2012

Vyučovat budou: Monika Cihelková a Lucie Švehlová

Téma: Obvod a obsah ve čtvercové síti

Scénář vyučovací hodiny

 

16. 5. 2012 - rektorský den

Vyučovat bude: Anežka Heroldová a Markéta Kuchařová

Téma: Velká čísla, předpony deka-, deci-

Scénář vyučovací hodiny